mts sistemi i integracije - Poslovna rešenja

BSS rešenje za mala i srednja preduzeća.

mts sistemi i integracije nude modularna BSS rešenja za mala i srednja preduzeća, telekomunikacione kompanije sa mogućnošću integracije sa bilo kojim drugim BSS/OSS sistemima.

Naš cilj je da automatizujemo poslovne procese i obezbedimo rešenje koje će našim klijentima omogućiti da efikasno upravljaju poslovnim aktivnostima.

Sve informacije o svom poslu

Naše CRM rešenje pomaže kompanijama da usklade i pojednostave procese. Analiziramo potrebe klijenata kako bismo zadovoljili njihove potrebe u cilju ostvarenja zajedničke poslovne koristi i dobiti. Omogućavamo da uspostave odlične poslovne odnose sa korisnicima jer su im sve ključne informacije uvek pri ruci.

Omogućavamo da uspostave odlične poslovne odnose sa korisnicima, jer su im sve ključne informacije uvek pri ruci.

U CRM-u na jednom mestu možete pronaći sve informacije o svom poslu. Podaci o kupcima, projektima, prodaji više neće biti razbacani po raznim excel tabelama, word dokumentima, diskovima. Osim toga, imaćete kompletan pregled rada kroz sistem izveštaja i statistike.

mts-poslovi
banner

CRM moduli na jednom mestu:

Korisnički modul - modul za upravljanje korisnicima usluga.

Modul za administraciju sistema - definisanje prava pristupa i mogućnosti svakog korisnika sistema.

Provisioning modul - modul za upravljanje isporukom usluga ka korisniku. Integracijom provisioning modula sa eksternim tehničkim sistemima, moguće je vršiti aktivaciju i deaktivaciju zakupljenih osnovnih i dodatnih usluga, vršiti proveru da li su usluge ispravno puštene na tehničkim sistemima.

Modul za prodajne procese za OTT servis - evidencija kupljenih paketa, promocija, kreiranje prodajnih zahteva korisnika i praćenje njihove realizacije.

Modul za post prodajne procese za OTT servis - evidencija zahteva za otklanjanje smetnji i praćenje toka realizacije podnetog zahteva.

Modul za prodajne procese za servis mobilne telefonije - evidencija kupljenih paketa i mobilnih telefona, promocija, kreiranje prodajnih zahteva korisnika i praćenje realizacije.

Modul za post prodajne procese za servis mobilne telefonije - evidencija zahteva za otklanjanje smetnji i praćenje toka realizacije podnetog zahteva.

Modul za maloprodaju - modul za upravljanje procesima maloprodaje.

Modul za MNP - modul za upravljanje procesima prenosa korisničkog broja u dogovorenu mrežu i prenos iz iste, evidencija i praćenje podnetog zahteva.

Product catalog- omogućava kreiranje, ažuriranje i praćenje različitih proizvoda, paketa, promocija i uređaja. Pored toga, sistem obezbeđuje upravljanje cenama i praćenje stanja u magacinu kako bi se omogućila efikasna prodaja.

Reporting modul - modul za kreiranje izveštaja.

Modul za generisanje korisničke i druge dokumentacije.

big-arrow

CRM softversko rešenje podržava integraciju sa eksternim sistemima

biling-icon-pink

Billing sistem
 

erp-icon-pink

ERP sistem
 

website-icon-pink

Website
 

solvency-icon-pink

Sistem za proveru solventnosti

verification-user-icon-pink

Sistem za verifikaciju korisnika

location-icon-pink

Sistem za proveru adresnih podataka
 

sell-platform-icon-pink

Platforma za prodaju osiguranja tehničkih uređaja

ott-icon-pink

OTT tehnička platforma
 

dms-icon-pink

DMS sistem

 
online-retail-icon-pink

Online Retail sistem (kasa)
 

crm-team

Naš tim iskusnih inženjera i programera spreman je da se suoči sa svakim izazovom koji se nađe pred njima.

Integracija CRM

Integracija CRM rešenja sa tehničkim platformama koje pružaju različite vrste usluga korisnicima

crm-tv

TV

crm-ott

OTT

crm-internet

Internet

crm-mobilni

Mobilna

Razvoj, Dizajniranje i implementacija BSS rešenja.