mts sistemi i integracije - ICT

DIGITALNA TRANSFORMACIJA.

ICT servisi kreirani prema potrebi korisnika, obezbeđuju povećanu produktivnost i efikasnost kao i sklanjanje fokusa sa IT-a na primarnu delatnost poslovanja kompanije.

IT on demand

IT na zahtev omogućava korisnicima da u svakom trenutku imaju na raspolaganju iskusne inženjere koji obezbeđuju rešenje prema potrebama i mogućnostima korisnika. Uz napredne alate za dijagnostiku i monitoring izvodi se procena korisničke IT mreže i optimizacija u skladu sa zahtevima i potrebama.

Aplikativno održavanje radnih stanica i lokalne mrežne infrastrukture na jednoj ili više lokacija.

Inženjerske usluge u domenu Linux i Windows infrastrukture i okruženja – serveri, radne stanice, Virtuelne mašine, Backup.

Održavanje i podrška za Cloud infrastrukturu (VMWare, vSphere, ESXi, vCenter, Hyper-V, CloudStack, Citrix, XenServer, AWS, Azure).

Microsoft O365, Windows Server, Exchange.

LAN/WAN mrežna infrastruktura (Cisco, Juniper, Ubiquity, Mikrotik, Fortinet, Checkpoint, PaloAlto).

Projektovanje, podrška i usluge, konsultacija u domenu IT security rešenja za antivirus i perimetarsku zaštitu kao i SIEM (Security Information and Event Management) rešenja.

Izrada tehničkih rešenja i dokumentacije.

banner banner
banner banner

Touch Point

Platforma za slanje transakcionih, promotivnih i konverzacijskih sms i viber poruka/in-app i web obaveštenja. Namenjena korporativnim klijentima za slanje informacija korisnicima mobilnih usluga.

Platforma je skalabilna, podržava protok velike količine podataka i funkcionalnosti čime su ispunjeni zahtevi korisnika u današnjem dinamičnom radnom okruženju.

Korisnici platforme imaju mogućnost da na intuitivan i jednostavan način, bez asistencije IT sektora komuniciraju sa svojim korisnicima putem viber i sms poruka. Istovremeno menadžmentu kompanije na raspolaganju su detaljni izveštaji koji omogućavaju adekvatno praćenje i upravljanje kampanjama na nivou kompanije sa mogućnošću filtriranja po svim relevantnim parametrima: periodu, primarnom i sekundarnom kanalu komunikacije, kategoriji i potkategoriji, statusu poruke, kampanji, menadžeru kampanje, kao i pretraga po konkretnom broju telefona.

Aplikacija omogućava jednostavan pregled kampanja izvršenih, onih koje su u toku kao i zakazanih kampanja.

Contact Center

Contact Center integriše sve kanale komunikacije i prevazilazi tradicionalna rešenja. Sa jedne pozicije na ekranu možete odgovoriti korisnicima brzo i lako uz mnogobrojne funkcionalnosti.

Korisnicima se obezbeđuje kompletna usluga korisničkog centra prvog nivoa koja uključuje i call-centar agente (ključ u ruke), lokalno i/ili cloud rešenje.

Primate mnogo poziva i umorni ste od upotrebe različitih aplikacija i aparata?

Želite da korisnicima odgovorite brzo i efikasno?

Interesuju Vas razlozi poziva i nivo kvaliteta usluge?

Voleli biste da pratite efikasnost Vašeg tima?

Tražite najbolji način za kompletnu interakciju sa korisnicima?

Izrada tehničkih rešenja i dokumentacije.

Odgovori na pitanja se upravo kriju u Contact Center servisu.

Omnichannel iskustvo objedinjuje sve kanale komunikacije.

banner banner
banner

Managed AWS

Amazon Web Services (AWS) je platforma web servisa koja pruža rešenja za compute, storage i networking na različitim nivoima apstrakcije u cloud-u. Može se upotrebiti za host-ovanje web sajtova, pokretanje poslovnih aplikacija i skladištenje ogromnih količina podataka. Servisi su dostupni pomoću interneta upotrebom klasičnih web protokola (HTTP), a koriste se kroz korisnički interfejs.

Najpopularniji web servisi AWS-a su EC2 koji obezbeđuje virtuelne mašine i S3 koji obezbeđuje kapacitete za skladištenje. Servisi na AWS-u dobro funkcionišu zajedno, mogu da se upotrebe da se replicira postojeći lokalni setup ili dizajnira novi setup „od nule“. Model cena za servise je pay-as-you-go.

mts sistemi i integracije kao Service Path Select AWS Partner sa sertifikovanim inženjerima omogućava svojim korisnicima sigurno i lako upravljanje AWS servisima i poslovnim rešenjima na AWS cloud infrastrukturi uz poštovanje najviših bezbednosnih procedura i standarda. Na Vama je da se fokusirate na poslovne projekte, dok mi obezbeđujemo uslove da se oni što brže, jednostavnije i bezbednije izvrše.

Šta podrazumeva AWS upravljanje?

Održavanje i upravljanje infrastrukturom i serverima.

Migracija.

Optimizacija.

Security.

Nadzor.

Projektovanje.